UE

Aktualizacja ogłoszenia o naborze biznesplanów

11/04/2017

Biuro Projektu "Wyspecjalizowani na starcie" publikuje aktualizację ogłoszenia o naborze biznesplanów.

Zaktualizowana treść ogłoszenia

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: