Dokumenty do pobrania

Dokumenty dla Kandydatów - wersja DOC (Word 2003-2007):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (1,15 MB);
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 (1,03 MB);
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (932 KB);
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (914 KB);
 5. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (900 KB);
 6. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (904 KB);
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (879 KB);
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (893 KB);
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (908 KB);
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (882 KB);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (899 KB);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (879 KB);
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (879 KB);
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (877 KB);
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (880 KB);
 16. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (1,14 MB).

 

Dokumenty dla Kandydatów - wersja DOCX (Word 2013):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (976 KB);
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 (918 KB);
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (904 KB);
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (900 KB);
 5. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (899 KB);
 6. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (899 KB);
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (897 KB);
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (901 KB);
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (903 KB);
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (898 KB);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (898 KB);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (898 KB);
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (898 KB);
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (898 KB);
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (898 KB);
 16. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (934 KB).

 

Dokumenty dla Kandydatów - wersja PDF:

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" (969 KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do Poddziałania 7.4.2 RPO WSL na lata 2014-2020 (678 KB);
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (444 KB);
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (346 KB);
 5. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy (313 KB);
 6. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej (309 KB);
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy (302 KB);
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Startuj z SPNT III” (334 KB);
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie (516 KB);
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenia Uczestnika Projektu (452 KB);
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika Projektu (351 KB);
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników (301 KB);
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie o działalności w sektorze górniczym (300 KB);
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy o pracę (288 KB);
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy (305 KB);
 16. Załącznik nr 15 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (914 KB).

 


Partnerzy: