Misja i wizja

"Park jest ogromną szansą dla rozwoju współpracy nauki z biznesem. (…) daje możliwość weryfikacji najnowszej wiedzy w praktyce, wdrożenia jej do biznesu. My do Parku wniesiemy myśl naukową, damy pomysły i projekty, które będzie można realizować we współpracy z innowacyjnymi firmami”.

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Prorektor ds. szkolenia podyplomowego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny stwarza korzystne warunki przedsiębiorstwom, instytucjom wsparcia przedsiębiorczości, placówkom naukowym i badawczym oraz szkolno-edukacyjnym, zapewniając odpowiednią infrastrukturę wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wsparcie merytoryczne. Jego misją jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Sosnowca i województwa śląskiego poprzez przyciąganie, wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w sektorze nowoczesnych technologii.

Celem SPNT jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu i miasta, polegające na tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii; wsparciu rozwoju regionu oraz kreowaniu nowych, trwałych miejsc pracy, a także transferze wiedzy i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

Wynajmujemy atrakcyjną powierzchnię biurową na terenie parku. Powierzchnie produkcyjne uzupełniliśmy o przestrzeń na biura i obiekty handlowe. Zobacz pełna informację w zakładce wynajem powierzchni.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny współpracuje z władzami Sosnowca, władzami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi, jak i na terenie całego kraju, które w swoich działaniach mają za zadanie pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości, wymianę myśli technicznej oraz szkolenia i prezentowanie osiągnięć regionu.

Partnerzy:Pole wymagane


Pole wymagane


Niepoprawny format telefonu stacjonarnego (wymagany xx-xxx-xx-xx lub xxx-xxx-xxx)

Jedno z pól wymagane


Pole wymagane

Nieprawidłowy format adresu mailowego


Pole wymagane

Trwa wysyłanie formularza...
Zamknij