Polski

Samorządowcy z Zagłębia o wydatkowaniu środków unijnych – spotkanie z Marszałkiem w SPNT

Gospodarcza Brama Śląska otwiera się na innowacje

 

Już wkrótce, wjeżdżając na teren województwa śląskiego od strony Krakowa, będziemy mijać nie tylko bramki autostrady A4, ale także Gospodarczą Bramę Śląska. Wraz z nią otwierają się na inwestorów m.in. Sosnowiec, Czeladź, Będzin i Jaworzno. GBŚ to projekt, który zakłada, że odpowiednie przygotowanie infrastruktury oraz stworzenie Zagłębiowskiej Stefy Gospodarczej, da impuls do rozwoju innowacji i przedsiębiorczości. Nowoczesny biznes będzie koncentrował się wokół Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 

Właśnie w miejscu, które ma przyciągać kapitał podsumowano doświadczenia związane z wykorzystaniem unijnego wsparcia. Marszałek województwa śląskiego rozmawiał (w czwartek 29 listopada) z samorządowcami i przedstawicielami biznesu z Sosnowca, Jaworzna, Będzina i Czeladzi o szansach, jakie dla regionu niesie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej.

 

Wrota czasu – Gospodarcza Brama Śląska stoi otworem dla przedsiębiorców

– Kiedyś działało tu kilkanaście kopalń i to one witały podróżnych. Obecnie Gospodarczą Bramę Śląska tworzą nowoczesne zakłady Zagłębia – mówił Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. Przekonywał, że to nie tylko marketingowy chwyt, ale obraz przemian, które stały się możliwe także dzięki unijnym funduszom.

 

W ramach projektu pn. Gospodarcza Brama Śląska cztery gminy realizują osiem podprojektów dofinansowanych na ponad 132 miliony złotych.

 

Kluczową realizacją, która powstała w ramach GBŚ jest Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny. Jest to inwestycja, która wyrosła na terenach po kopalni KWK Niwka-Modrzejów. Tu, na dawnym dachu kopalni, mogą się lokować firmy stwarzające innowacyjne rozwiązania m.in. dla farmacji, kosmetologii, przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego i innych. Park zapewnia przedsiębiorstwom odpowiednią infrastrukturę wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wsparciem merytorycznym.

 

– Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny ma być innowacyjną bazą dla regionu. Stworzyliśmy tutaj zaplecze dla rozwoju nowoczesnego biznesu, który będzie rozwijać się w oparciu o najnowsze odkrycia nauki wprost z uczelni wyższych: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego – przyznaje Monika Zając, dyrektor SPNT.

 

Unijne pieniądze wydamy co do euro

– Pieniądze wydamy co do euro – zapewniał Adam Matusiewicz, marszałek województwa śląskiego podczas czwartego spotkania podsumowującego wykorzystanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem  spotkań  było ukazanie sukcesów  i omówienie problemów przy aplikowaniu i wykorzystaniu środków unijnych.

 

W ramach RPO na lata 2007-2013 w województwie śląskim złożono dotąd 9 156 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę 13 mld zł. Wybrano 4 504 projekty, podpisano 3 628 umów o dofinansowanie, których łączna wartość wynosi 6,25 mld zł. Do tej pory wypłacono 3,54 mld zł, co stanowi prawie 57% zakontraktowanej kwoty. W subregionie centralnym, obejmującym m. in. Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Jaworzno, Katowice i Mikołów, do dofinansowania z unijnych środków zakwalifikowało się prawie 2,5 tys. na łączną kwotę prawie 3, 864 mld zł.

 

Okazuje się, że spośród wszystkich subregionów województwa śląskiego: północnego, południowego, zachodniego i centralnego, w tym ostatnim wydatkowanie środków unijnych idzie najwolniej. Dzieje się tak, ze względu na dużą liczbę umów, a tym samym dużą wartość dofinansowania. Wypłacona kwota – ponad 1,6 mld zł – stanowi niespełna 46 proc. zakontraktowanych środków. Trzeba jednak podkreślić, że kwota ta jest znacznie wyższa niż suma pieniędzy przekazanych łącznie pozostałym subregionom. Najsprawniej rozliczane są projekty realizowane w subregionie północnym i południowym.

 

Wśród najważniejszych projektów w subregionie centralnym współfinansowanych ze środków RPO Województwa Śląskiego są m.in.: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w dzielnicy Warpie w Będzinie, Maczki-Bór w Sosnowcu, terenu pogórniczego w Jaworznie, promocja inwestycyjna Czeladzi i budowa Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 

Relacja ze spotkania


Partnerzy: