UE

Biuro Projektu:

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec
e-mail: wiatrwzagle@arl.org.pl
tel. 32 778 91 14
fax 32 778 91 09

Partnerzy: