Rada Parku

Rada Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego

Rada Parku sprawuje nadzór merytoryczno–naukowy nad funkcjonowaniem SPNT, będąc jednocześnie ambasadorem Parku na niwie nauki i gospodarki, wspiera Dyrektora SPNT w zakresie rozwoju i współużytkowania SPNT. Do kompetencji Rady należą m.in.: zatwierdzanie dokumentów SPNT i kryteriów oceny potencjalnych najemców, dokonywanie oceny pod względem merytoryczno-naukowym planu rozwoju i funkcjonowania SPNT, programowanie we współpracy z dyrekcją kierunków i trendów rozwoju Parku.

Radę tworzą:

  • prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Przewodnicząca Rady Parku;
  • dr inż. Arkadiusz Szmal – Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska;
  • Anna Jedynak - Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, Zastępca Przewodniczącego Rady Parku;
  • Mateusz Rykała – Wiceprezes, członek Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel – Dyrektor Instytutu Informatyki, Uniwersytet Śląski.

Partnerzy: