PL EN RU

nawigacja

nawigacja

przewiń w pionie, aby zmienić rozdział

przewiń w poziomie, aby czytać dalej lub przeglądać galerię

nawigacja

kliknij, aby otworzyć menu

kliknij, aby przeczytać opis

„Jeśli wiesz, dokąd chcesz płynąć, każdy wiatr będzie Ci sprzyjał” Seneka

Czy o sukcesie firmy świadczy jej wielkość? Przecież to często małe firmy robią wielkie rzeczy. Poprzez kreatywność, zapał do działania i wytężoną pracę, małe i średnie przedsiębiorstwa Śląska i Zagłębia zmieniają oblicze regionu, a nierzadko kraju i całej branży. Nie mając obszernego zaplecza korporacji ani dziesięcioleci doświadczeń, budują innowacyjne produkty i własną markę mimo przeciwności losu. To dla takich firm powstała Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu.

By wspierać, radzić i ułatwiać twórcze działanie. Poprzez instrumenty finansowe, programy szkoleniowe i usługi informacyjne ARL tworzy przyjazne otoczenie biznesu i umożliwia niewielkim wizjonerom tworzyć wielkie rzeczy.

misja w działaniu

Od blisko 20 lat
wspieramy rozwój.

Działamy w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, świadcząc usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe i finansowe.

Skupiamy ludzi o wspólnej wizji

ARL w Sosnowcu jest spółką akcyjną, w której udziały mają miasta oraz instytucje zrzeszające przedsiębiorców.

Działamy razem na rzecz rozwoju MMŚP. Współpracujemy z wyższymi uczelniami, bankami, Urzędami Pracy, gminami, samorządem gospodarczym, Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim.

Dbamy o jakość

Mamy akredytację PARP i stosujemy Standaryzację Osrodków Krajowego Systemu Usług, posiadamy Akredytację Kuratora Oświaty. Jesteśmy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych oraz Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC i TGLS.

Wspieramy

Rozumiemy, że potrzeby regionu są bardzo zróżnicowane. To właśnie dlatego poza działalnością na rzecz biznesu, angażujemy się także w przedsięwzięcia z zakresu CSR, wspierając akcje społeczne i fundacje charytatywne:

 • Fundację Brata Alberta
 • Fundację im. Jana Kiepury
 • Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Apostoła.

rozumiemy biznes

Wywodzimy się
z różnych
środowisk

Są wśród nas samorządowcy, trenerzy, marketingowcy. Przyświeca nam wspólny cel: stale tworzyć warunki do rozwoju i twórczego działania biznesu w regionie.

Zarząd

Grzegorz Dąbrowski i Tomasz Kamiński czuwają nad sprawnym działaniem Agencji i odpowiadają za pozyskiwanie możliwości dalszego rozwoju firmy.

Administracja i finanse

Zespół księgowych i specjalistów ds. administracji trzyma pieczę nad szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomościami Agencji. Poza rozliczaniem bieżących wydatków, dba o kwestie organizacyjno-techniczne i lokalowe.

Szkolenia i doradztwo

Eksperci opracowują plany merytoryczne szkoleń oraz dzielą się wiedzą z Klientami Agencji podczas warsztatów i treningów.

Instrumenty Finansowe

Team finansowy doradza w sprawach kredytów i poręczeń świadczonych przez Agencję oraz zabiega o najlepsze warunki współpracy z partnerskimi bankami.

Sosnowiecki Park
Naukowo-Technologiczny

Zespół zarządzający Parkiem dba o wszelkie sprawy najemców, prowadzi projekty, takie jak Startuj z SPNT, a także organizuje wszelkie wydarzenia specjalne.

nowoczesna wizja

Na styku nauki i technologii

Jednym z sukcesów ARL jest uruchomienie Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Park stwarza idealne warunki do rozwoju innowacji w biznesie. Zapewniając dogodną komunikację, nowoczesną infrastrukturę, zaplecze techniczne i opiekę merytoryczną uczelni i placówek naukowych, wspiera transfer wiedzy do biznesu i buduje przewagę konkurencyjną firm. Naszą misją jest stymulowanie rozwoju gospodarczego regionu poprzez przyciąganie, wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Zobacz ofertę parku na

nowoczesna przestrzeń biurowa i produkcyjna

Obiekt tworzą 2 budynki:

 • Budynek główny biurowo-usługowy z pełnym zapleczem konferencyjno-szkoleniowym.
 • Budynek produkcyjno-badawczy (tzw. okrąglak) z zastosowaniem nowoczesnych systemów

transfer wiedzy

SPNT gości naukowców, twórców i wizjonerów podczas licznych targów, konferencji czy pikników wiedzy. To miejsce, w którym trwa wymiana doświadczeń w ramach współpracy firm działających na terenie SPNT, a uczelniami i ośrodkami badawczymi.

publikacje

Efekty naszej działalności

dostrzegają nie tylko nasi partnerzy i klienci, ale także media.

Za sukcesem ARL stoi wiele osób.

Trzy z nich opowiedziały naszą historię…

Grzegorz Dąbrowski

- absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Prasowego i Naczelnika Wydziału Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, tworząc pierwsze w historii sosnowieckiego samorządu biuro prasowe, na którego strukturze wzorowało się później wiele innych miast. Tutaj współtworzył jedną z pierwszych w Polsce strategii promocji miasta. Przykłady jej konsekwentnej realizacji znalazły odzwierciedlenie w wielu branżowych artykułach i wykładach jego autorstwa. Był jednym z najlepiej rozpoznawalnych rzeczników w regionie. Od 2011 roku w Zarządzie Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu – Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, najpierw jako Członek Zarządu, a od połowy 2012 roku na stanowisku Prezesa Zarządu.

Pieniądze na własny biznes

Tomasz Kamiński

– absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako Doradca Podatkowy specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie spółek i prawie gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując przez blisko 10 lat z kancelariami prawnymi jako specjalista ds. prawno-podatkowych. Przewodniczy Radom Nadzorczym Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu oraz TERMO-REX S.A. W 2012 roku był Pełnomocnikiem Zarządu ARL S.A. w Sosnowcu ds. Parku Naukowo Technologicznego po czym w tym samym roku objął stanowisko Wiceprezesa Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu.

Monika Zając

– absolwentka marketingu i zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektem w ramach funduszy strukturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze sukcesy w zarządzaniu i koordynowaniu projektami unijnymi odnosiła m.in. w Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w jednostce badawczo - rozwojowej - Instytucie Systemów Sterowania oraz w Instytucie Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego w ramach grupy ABG. W 2011 roku jako inspektor Urzędu Miasta w Sosnowcu doprowadziła do nadania koncesji dla Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska, po czym rok później objęła funkcję dyrektora SPNT.

Szeroko otwarte drzwi do innowacyjności

twarzą w twarz

Jak połączyć wizję z biznesem,
a biznes z nauką?

- mówią Klienci ARL S.A. I SPNT

Zobacz filmy

wsparcie biznesu

Dane zebrane w ramach obserwacji rynku i funkcjonujących na nim przedsiębiorstw pozwoliły nam rozwinąć szeroki wachlarz usług dla właścicieli mikro, małych i średnich firm. Mogą oni skorzystać między innymi z doradztwa ogólnego oraz usług informacyjnych. Istotny jest także nowoczesny system szkoleń, zgodny ze światowymi trendami w zakresie dydaktyki biznesowej. W ramach Agencji zapewniamy również dostęp do licznych autorskich instrumentów finansowych, cenionych zwłaszcza ze względu na wyjątkową stabilność i bezpieczeństwo.

Wszystkie usługi ARL charakteryzują się mobilnością i elastycznością, dzięki czemu poszczególne rozwiązania dostosowywane są do potrzeb korzystającego z nich przedsiębiorstwa. Sukcesy firm współpracujących z nami zostały dostrzeżone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która zdecydowała o wpisaniu ARL do Krajowego Systemu Usług, skupiającego instytucje mogące się pochwalić najwyższą jakością działań podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarki.

Usługi finansowe

W jaki sposób pomagamy?

Na drodze do realizacji najlepszych pomysłów, stają bariery finansowe. Dlatego opracowaliśmy instrumenty finansowe mające za zadanie maksymalizować szanse rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw, które są motorem rozwoju innowacyjności krajowej gospodarki.

 • beneficjentami są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z województwa śląskiego
 • wspieranie zakupów i inwestycji prowadzących do utrzymania aktualnego stanu zatrudnienia, lub tworzące nowe miejsca pracy
 • maksymalna wysokość pożyczki w ramach jednej umowy to 120 000 zł przy wkładzie własnym na poziomie minimalnym w wysokości 20%
 • pożyczka udzielana jest na 60 miesięcy
 • zabezpieczeniem spłaty jest weksel in blanco kredytobiorcy oraz inne, wspólnie ustalone zabezpieczenie

Kontakt

Renata Kasprzyk-Jarmołowicz
e-mail: r.jarmolowicz@arl.org.pl

Michał Frankowski
e-mail: m.frankowski@arl.org.pl
Tel.: 32 266 50 41; 32 293 36 10, wew. 704
Fax.: 32 293 37 31

Usługi doradczo – informacyjne

Realia współczesnego świata stawiają informację w centrum naszego zainteresowania, czyniąc ją wartością nadrzędną. Dostęp do rzetelnych i szybkich źródeł informacji może decydować o przewadze konkurencyjnej produktów, usług, a nawet całych przedsiębiorstw. Właśnie dlatego kładziemy szczególnie duży nacisk na rozwój oferty informacyjnej przeznaczonej dla naszych partnerów.

Bezpłatne usługi doradczo - informacyjne

W Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. funkcjonuje bezpłatny Punkt Konsultacyjny, który świadczy usługi informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. oferuje usługi kompleksowego sporządzania wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Kontakt

Agnieszka Szopa
e-mail: a.szopa@arl.org.pl
Tel.: 32 260 50 41, wew. 713
Katarzyna Biesiada
e-mail: k.biesiada@arl.org.pl
Tel.: 32 778 91 05

Usługi szkoleniowe

W ARL wiemy, że przekazywana wiedza procentuje. Właśnie dlatego stawiamy na szkolenia, dzięki którym pomagamy rozwijać przedsiębiorczość, podnosić kwalifikacje i kompetencje aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. Nasze inicjatywy kierowane są również do osób, które na celu mają zdobycie nowego zawodu i przekwalifikowanie się. Podczas naszych szkoleń upowszechniamy biznesowe „dobre praktyki”.

Ośrodek Szkoleń, Promocji Zatrudnienia i Doradztwa Zawodowego

W jaki sposób pomagamy?

 • szkolenia pozwalają na podniesienie kwalifikacji zawodowych co pozytywnie wpływa na sytuację beneficjentów na rynku pracy
 • korzystający z naszych usług przygotowują się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i samozatrudnienia
 • zapewniamy także szkolenia dla kadry kierowniczej, skupiające się na potrzebach związanych z restrukturyzacją lub prywatyzacją zakładów pracy oraz na efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • świadczone usługi obejmują także doradztwo z zakresu metod poszukiwania pracy oraz autoprezentacji i preorientacji zawodowej

Kontakt

e-mail: osd@arl.org.pl
tel.: 32 266 50 41, wew.713, 714

Usługi Sosnowieckiego Parku
Naukowo-Technologicznego

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny to kompleks w którym zapewniamy pełne zaplecze biznesowe: powierzchnie biurowe i produkcyjne. Dla pełnego komfortu współpracy dysponujemy zespołem konferencyjno- szkoleniowym. W ramach wsparcia przedsiębiorczości oferujemy doradztwo i szkolenia, a także usługi wirtualnego biura.

Zobacz pełną ofertę na

spnt.sosnowiec.pl

rozwój regionu

Śląsk i Zagłębie to lider w skali Kraju
pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Olbrzymi wewnętrzny rynek konsumentów (4,6 mln. mieszkańców) zapewnia 13% krajowego PKB. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (wraz z Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską) przyciąga inwestorów, a dobrze rozwinięta sieć transportowo-komunikacyjna, bogate zasoby naturalne i sławiący region etos pracy sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości.

Województwo Śląskie

Czy wiesz, że...

 • W promieniu 100 km od Katowic – stolicy Województwa Śląskiego – mieszka ok. 9 milionów ludzi, a w promieniu ok. 600 km znajduje się aż 6 europejskich stolic?
 • Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice Airport” wyróżnia się na tle kraju najmniejszą liczbą „dni nielotnych”?
 • Województwo Śląskie ma najgęstszą sieć połączeń kolejowych i tramwajowych w Polsce?
 • Województwo Śląskie jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych i akademickich?
 • Województwo Śląskie to jeden z najważniejszych terenów lokowania inwestycji przez zagraniczny kapitał?
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród specjalnych stref ekonomicznych w Polsce?
 • ponad 80 proc. samochodów produkowanych w Polsce powstaje właśnie na Śląsku?
 • tutaj powstaje niemal co druga pamięć RAM oraz co trzecia karta pamięci sprzedawana w Polsce?
 • Województwo Śląskie zajmuje drugie miejsce wśród województw w generowaniu Produktu Krajowego Brutto?

Dowiedz się więcej na
www.slaskie.pl

Sosnowiec

Sosnowiec jest położony w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, w Zagłębiu Dąbrowskim i graniczy z ośmioma innymi miastami. Miasto liczy ponad 218 tysięcy mieszkańców i obejmuje obszar 91.06 km² . Historia Sosnowca sięga XII w., jednak prawa miejskie zostały nadane mu w 1902 roku. Już wtedy miasto szczyciło się własnym teatrem, prasą i systemem lecznictwa. Swój dynamiczny rozwój zawdzięcza przemysłowi górniczo-hutniczemu, jednak po 1989 roku przemysł uległ restrukturyzacji. Obecnie Sosnowiec to miasto przemysłowo-handlowe. Dodatkowo, bogata oferta targowa przyciąga turystów i wystawców. Miasto, kiedyś kojarzone z przemysłem ciężkim i wydobywczym dzisiaj staje się centrum akademicko - biznesowym. Poznaj miasto na stronie.

sosnowiec.pl

Zagłębie Dąbrowskie

Ukształtowane przez tradycje przemysłu ciężkiego i zaangażowanie społeczne mieszkańców Zagłębie jest dzisiaj, po głębokich przemianach, ważnym ośrodkiem biznesowym i akademickim. Przyjęcie strategii zrównoważonego rozwoju oraz włączenie w klasyfikację NUTS (Nomenclature of teritorial units for statistics) jako NUTS 3 sprawiło, że region może w maksymalny sposób wykorzystywać środki z funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć lokalnych. Unijne pieniądze służą bardzo różnym obszarom, od nauki przez biznes, ekologię, aż po ochronę zabytków.

Dynamicznie rozwijające się Zagłębie jest lokum gigantów branży m.in. hutniczej (Mittal Steel Poland), motoryzacyjnej (BITRON, ERGOM, SEGU) czy mięsnej (Duda-Bis) oraz magnesem dla inwestorów zagranicznych (m.in. TIMKEN, Foster Wheeler Energy FAKOP, ThyssenKrupp, Saint-Gobain Hanglas Polska). W sumie funkcjonuje tu blisko 72 tysiące podmiotów gospodarczych.

Region położony w południowej Polsce, w Województwie Śląskim, skupia ponad 730 00 mieszkańców, w tym 145 tysięcy uczących się w różnych placówkach edukacyjnych. Jego bogata historia, oferta kulturalna i rekreacyjna zapewniają liczne sposoby spędzania czasu także po godzinach.

Zobacz więcej na:
http://www.sosnowiec.pl

Operator
Sosnowieckiego Parku
Naukowo-Technologicznego

Sosnowiec, ul Teatralna 9
tel. 32 266 50 41, 32 293 36 10
fax 32 293 37 31
e-mail: arl@arl.org.pl
www.arl.org.pl