UE

Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji będzie ogłoszony na stronie internetowej SPNT http://www.spnt.sosnowiec.pl/nabor-i-rekrutacja  oraz tablicy informacyjnej Beneficjenta (w budynku głównym Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego), na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

Partnerzy: