Aktualności

UE

Wyniki rekrutacji do projektu "Wyspecjalizowani na starcie"

28/11/2017

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje o zakończeniu oceny rozmów kwalifikacyjnych (II etap rekrutacji), przeprowadzonych z kandydatami do uczestnictwa w projekcie "Wyspecjalizowani na starcie" i publikuje listę rankingową.

Lista rankingowa- ścieżka zatrudnienia KOBIETY

Lista rankingowa- ścieżka zatrudnienia MĘŻCZYŹNI

Partnerzy: