Aktualności

Zmiana Regulaminu naboru i wynajmu... od 18 lipca 2017 roku.

03/07/2017

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniami „Regulaminu naboru i wynajmu powierzchni…”, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. jako operator SPNT informuje o zmianie treści „Regulaminu naboru i wynajmu powierzchni – procedury podjęcia działalności na terenie  Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT)” i rozpoczęciu jego obowiązywania w nowym brzmieniu od dnia 18 lipca 2017 roku, zgodnie z Uchwałą Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z dnia 30.06.2017 roku.

 

Zakres zmian treści regulaminu jest następujący:

  1. Zmiana brzmienia §7 ust. 4 z:

„Komisji Rekomendacyjnej przewodniczy Wiceprezes Zarządu Spółki”

 

na:

„Komisji Rekomendacyjnej przewodniczy członek Zarządu Spółki, któremu zgodnie
z Regulaminem organizacyjnym Spółki podlega Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny.”

 

Uzasadnienie: zmiana zapisu wynika bezpośrednio ze zmian organizacyjnych wewnątrz Agencji Rozwoju Lokalnego S.A.. Przedstawiony zapis pozwoli uniknąć kolejnych zmian przedmiotowego regulaminu w przypadku, gdyby nastąpiły zmiany w organizacji pracy w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A.


„Regulamin naboru i wynajmu powierzchni – procedura podjęcia działalności na terenie  Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT)” w formie obowiązującej od 18.07.2017 roku można pobrać klikając na poniży link:

Regulamin naboru i wynajmu powierzchni...– obowiązujący od 18.07.2017 r.

Partnerzy: